Дошкільна група “Віночок”

Вихователі:
Косьмій Ольга Миколаївна – вища кваліфікаційна категорія;
стаж педагогічної роботи – 10 років.
100-leftЛесів Марія Василівна– вища кваліфікаційна категорія;
стаж педагогічної роботи – 12 років.
Помічник вихователя:
Матієга Ольга Іванівна – стаж роботи в ДНЗ 2 роки.

Середня група "Віночок"

50-left

П’ятий рік життя дитини виражається в нескінченних запитаннях до дорослих. До 4,5 років завершується формування граматичної правильності мовлення.

Набагато різноманітнішими стають сюжети дитячих малюнків. Діти оволодівають умінням обстежувати предмети, послідовно виокремлювати в них частини та встановлювати зв’язки між ними.

Посилюється стійкість уяви. Образи уяви жваві, яскраві. Слухаючи художній твір, дитина уявляє його персонажів, переживає разом із ними певні емоції.

Емоції та почуття стають дедалі стійкішими. З’являється бажання бути корисним дорослому. Ставлення до однолітків набуває дружелюбного характеру.

Дитина засвоює велику кількість нових слів, виразів, віршів, казок, забавлянок, приказок.

50-right