Педагогічний та медичний персонал ДНЗ №2

Музичний керівник Соколовська Леся Іванівна, спеціаліст вищої категорії, «вихователь-методист», нагороджена знаком «відмінник освіти України» (стаж педагогічної роботи – 44 роки), голова методичного об`єднання музичних керівників міста.
В музичній залі є сучасні технічні засоби навчання: музичний центр, магнітофон, дитячі музичні інструменти.

gnom-up-200-100 gnom-up-200-100

Практичний психолог Буркун Ірина Євгенівна
I кваліфікаційна категорія, стаж педагогічної роботи – 16 років.
Основними напрямками: діяльності практичного психолога є:
психодіагностична, прсвітницька, консультативна, корекційно-розвивальна, організаційно-методична. Виконує  обов’язки громадського інспектора.

gnom-up-200-100 gnom-up-200-100

Сестра медична старша   Нижник Марія Миколаївна.Стаж роботи – 23 роки,з них у ДНЗ – 10 років ,спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії. Виконує обов’язки сестри медичної з дієтичного харчування. Медичний кабінет оснащено відповідно до нормативно-правових документів, обладнано ізолятор.
У дошкільному закладі здійснюється моніторинг стану здоров’я дітей. У медичному кабінеті та групових кімнатах оформлено для батьків наочно-агітаційні матеріали з питань профілактики різних видів захворювань та надання першої медичної допомоги.

gnom-up-200-100 gnom-up-200-100

Інструктор з фізкультури ДНЗ №2Інструктор з фізкультури Мах Любомир Ярославович, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «вихователь-методист», стаж педагогічної роботи – 28 років.
Для забезпечення фізичного розвитку в закладі створена фізкультурно-оздоровча база: облаштований фізкультурно-спортивний майданчик; придбано необхідний спортивний інвентар для проведення занять з фізкультури та індивідуальної роботи з дітьми; в кожній групі створені та наповнені необхідним обладнанням, атрибутами для ігор центри рухової активності.
Також команда дітей ДНЗ у 2010, 2011, 2012, 2017 роках брала участь в спортивних змаганнях до Дня захисту дітей та нагороджена грамотами й подарунками Івано-Франківського міського Центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

gnom-up-200-100 gnom-up-200-100

Вихователь-методист  Кочинаш Олена Іванівна , вища кваліфікаційна категорія,            стаж  роботи на  посаді – 3 роки.   Забезпечує умови для ефективного педагогічного процесу, фізичного та психічного розвитку дітей.

gnom-up-200-100 gnom-up-200-100

Керівник інтелектуально-пізнавльного гуртка “Крок вперед”Байдюк Ганна Богданівна, стаж педагогічної роботи – 6 років. Метою гурткової роботи є підвищення рівня інтелектуального потенціалу дітей та розвиток емоційного інтелекту.

 

gnom-up-200-100 gnom-up-200-100

У дошкільному закладі працює логопед Оленич Катерина Анатоліївна,  І кваліфікаційна категорія, стаж педагогічної роботи 19 років.Логопедом проводиться планомірна робота щодо виявлення та корекції мовних недоліків у дітей, надається допомога вихователям та батькам з питань мовленнєвого розвитку дошкільнят.                                                                               

gnom-up-200-100 gnom-up-200-100