Загальні відомості про ЗДО №2

Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) № 2 «Малятко» розташований за адресою:
76018 м. Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 49 А, телефон  (0342) 78-35-95.

Заклад засновано рішенням виконавчого комітету Станіславської міської Ради депутатів трудящих від 12 грудня 1960 року № 29.
В статусі дошкільного навчального закладу (дитячого садка) № 2 «Малятко» компенсуючого типу санаторного призначення для дітей із захворюваннями серцево-судинної системи та органів травлення заклад функціонував з 01 жовтня 2004 року (відповідно до рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 22.09.2004 року № 380)  до 31.12.2022 року.

Рішенням сесії Івано-Франківської міської ради від 23.02.2022 року №11-20 дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) № 2 «Малятко» перейменовано на заклад дошкільної освіти (дитячий садок) № 2 “Малятко” Івано-Франківської міської ради. Скорочене найменування закладу: ЗДО №2 “Малятко”.

Заклад дошкільної освіти є комунальним закладом.  У своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими актами та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

ЗДО провадить освітню діяльність на підставі ліцензії, виданої в установленому законодавством порядку, діє на підставі Статуту. Керуючись Законом України “Про дошкільну освіту” (ст.23),Базовим компонетом дошкільної освіти, рішенням педагогічної ради ЗДО – заклад працює за освітньою програмою розвитку дитини дошкільного віку “Українське дошкілля”, програмою всебічного розвитку дитини “Крок за кроком” (ранкові зустрічі).

Відповідно до Конституції, Закону України «Про освіту» –  мовою освітнього процесу в дошкільному закладі  є державна мова.

Рішенням виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 27.01.2015р.№15 дошкільний навчальний заклад з 1 лютого 2015р. перейшов на самостійне ведення бухгалтерського обліку. Заклад дошкільної освіти є юридичною особою, має рахунок в установі банку, печатку, штамп, а також інші атрибути юридичної особи відповідно до законодавства України.

Директор  Мушак Ірина Володимирівна, «заслужений учитель України», 1968 року народження, закінчила Івано-Франківський державний педагогічний інститут        ім. В. Стефаника в 1990р. за спеціальністю «педагогіка і методика початкового навчання»;  Прикарпатський університет ім. В.Стефаника в 2004 році та отримала кваліфікацію практичного психолога. Стаж педагогічної діяльності – 28 років,          на керівній посаді – 19 років. В даному  закладі дошкільної освіти працює з 2004 року –     з дня відкриття дитячого садка.