Інклюзивна освіта

Кожна людина, незалежно від стану здоров’я, наявності фізичного чи інтелектуального порушення, має право на одержання освіти, якість якої не різниться від якості освіти здорових людей.

Відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Листа МОН України від 13.11.2018 року №1/9-691 «Щодо організації діяльності інклюзивних груп закладах дошкільної освіти», з метою реалізації права дітей з особливим освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізацію та інтеграцію у суспільство у закладі функціонуює дві  інклюзивних групи. На даний час інклюзією охоплено троє  вихованці ЗДО. В інклюзивних групах команда психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами розробляє індивідуальну програму розвитку дитини з особливими освітніми потребами. Відповідно до особливостей розвитку дитини з ООП Команда супроводу розробляє індивідуальну програму розвитку, за якою з дитиною з ООП проводяться корекційно-розвиткові заняття. Команда супроводу формує та узгоджує з батьками розклад корекційно-розвиткових занять дитини з ООП. Корекційно-розвиткові заняття згідно з індивідуальною програмою розвитку, проводяться педагогами ЗДО.

Головний принцип інклюзії: «Рівні можливості для кожного».

Основні принципи інклюзивної освіти:

  1. Цінність людини не залежить від її здібностей і досягнень.
  2. Кожна людина здатна відчувати і думати.
  3. Кожна людина має право на спілкування і на те, щоб бути почутим.
  4. Всі люди потребують одне одного.
  5. Справжня освіта може здійснюватися тільки в контексті реальних взаємин.
  6. Всі люди потребують підтримки і дружби ровесників.
  7. Для всіх навчаються досягнення прогресу швидше може бути в тому, що вони можуть робити, ніж в тому, що не можуть.
  8. Різноманітність посилює всі сторони життя людини.

Інклюзивна освіта – перший крок до визнання ціннісної значимості і поваги до особистості кожної дитини, прийняття її індивідуальності й неповторності, забезпечення її подальшого повноцінного та гідного життя в суспільстві.